HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 27/08/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • Đề tài: “Hãy Ngợi Khen Chúa”
  Kinh Thánh: Thi-Thiên 100
  “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo-mừng cho Đức Giê-hô-va!"
  Diễn giả: Học viên thực tập - thầy Hà Mạnh Công
  Hướng dẫn: Cs. Lê Thanh Thiên

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up