HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 27/08/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Chủ đề: KHI CHÚA NGỦ
  Kinh Thánh: Mác 4:35-41
  "37 Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; 38 nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ." Mác 4:37-38a
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Chấp sự Phạm Thị Thanh Huyền

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up