HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/09/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Chủ đề: BẮT ĐẦU VỚI TÌNH YÊU
  Kinh Thánh: Rô-ma 12:9-10
  " 9 Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. " Rô-ma 12:9-10
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Trầm Hải Âu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up