HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/09/2023

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 03/09/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “BIỆT RIÊNG RA THÁNH”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 03/09/2023
  “BIỆT RIÊNG RA THÁNH”
  Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 29:44
  “Ta sẽ biệt hội-mạc cùng bàn-thờ riêng ra thánh; cũng biệt A-rôn và các con trai người riêng ra thánh nữa, đặng họ làm chức tế-lễ trước mặt ta.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up