HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/09/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 20/08/2023
  HƯỚNG DẪN:Cs.Nguyễn Hải Hồ
  CHỦ LỄ:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  GIẢNG LUẬN:ĐINH THUẬN - QNHT
  CHỦ ĐỀ:TRẬN CHIẾN LẠ LÙNG
  KINH THÁNH:Các Quan xét 6-7
  Câu gốc: Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi,
  ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng
  bấy nhiêu. (Ê-sai 55:9)
  1. Sự kêu gọi lạ lùng:
  (6:11-16)
  2. Những dấu hiệu
  lạ lùng:
  (6:17-24, 36-40)
  3. Sự tuyển quân
  lạ lùng: (7:1-8)
  4. Giấc mơ lạ lùng:
  (7:9-15)
  5. Cuộc chiến đấu
  và giải cứu lạ lùng:
  (7:16-25)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up