HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/09/2023

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Đề tài: Người Con Không Hiểu Lòng Cha
  Kinh thánh: Lu-ca 15: 11-32
  Giảng luận: Mục sư Lê Thiện Tuyến
  ----------------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình ngày 03/09/2023

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up