HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/09/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Đề tài: Cái Nhìn Nhận Về Chúa
  Kinh thánh: Mác 6: 14-28
  Giảng luận: Mục Sư Nguyễn Phan Thi
  ----------------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình ngày 10/09/2023

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up