HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/09/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA & NGÀY CƠ ĐỐC GIÁO DỤC | CHÚA NHẬT 10/09/2023 | HTTL PHAN THIẾT-BÌNH THUẬN
  HƯỚNG DẪN:Uv.Hồ Đắc Phúc
  CHỦ LỄ:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  GIẢNG LUẬN:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  CHỦ ĐỀ: CÔNG TÁC CƠ ĐỐC GIÁO DỤC
  KINH THÁNH: II Phi e rơ 3:18
  Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. (II Phi e rơ 3:18)
  1. Định nghĩa Cơ đốc giáo dục:Cơ đốc giáo dục là công tác giảng dạy và học hỏi Lời Chúa cho tín hữu được trưởng thành thuộc linh.
  2. Công tác Cơ đốc giáo dục thời Cựu ước:
  Truyền khẩu…
  Căn cứ 10 điều răn và các luật lệ…
  Giảng dạy qua Ngũ Kinh Môi se
  (sách luật pháp)
  3. Công tác Cơ đốc giáo dục thời Tân ước:
  Sự giảng dạy của Chúa Giê-xu.
  Lời dạy dỗ của các sứ đồ.
  Căn cứ trên Kinh Thánh Cựu ước.
  Các thư tín của Phao-lô và các Sứ đồ
  Các sách Phúc âm.
  Bài Tín điều các Sứ đồ
  4 .Công tác Cơ đốc giáo dục trong lịch sử
  Hội Thánh ngày nay:
  - Thời trung cổ
  - Kinh Thánh được in ra năm 1455…
  - Trở về với KT sau 1517 cải chánh GH
  - Khai sinh Trường Chúa nhật 1780.
  - Thần học hệ thống được hình thành,
  các trường thần học được mở ra…
  - Việc giảng dạy Kinh Thánh trong
  Hội Thánh ngày nay…
  5. Nền tảng thần học của Cơ đốc giáo dục:
  - Chấp nhận thẩm quyền tuyệt đối của Kinh Thánh.
  - Đức Chúa Trời trong mối tương quan với
  con người.
  - Công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu.
  - Đáp ứng cá nhân tín hữu với Chúa Giê-xu.
  6. Chúa Giê-xu, gương mẫu một người thầy
  vĩ đại:
  - Cách giảng, dạy, ví dụ, thực hành…: Đơn giản,
  dễ hiểu, dễ nhớ và thực tế
  - Được dân chúng xưng là thầy… và đến với
  Chúa để nghe Chúa giảng dạy.
  - Lời giảng dạy của Chúa khôn ngoan, có thẩm quyền… khiến cho dân chúng tâm phục, khẩu phục.
  - Đời sống Chúa gương mẫu thích hợp với
  sự giảng dạy…

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up