HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/09/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 10/09/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “CƠ ĐỐC GIÁO DỤC TRONG HỘI THÁNH”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 10/09/2023
  “CƠ ĐỐC GIÁO DỤC TRONG HỘI THÁNH”
  Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:13
  “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhân, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up