HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/09/2023

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ đề: NHỮNG NGƯỜI GIẢI CỨU
  Kinh Thánh: Các quan xét 2:10-23
  "Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, … bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi." Ô-sê 4:6
  Diễn giả: MSNC Trần Đỗ Phúc
  HDCT: Nhân sự Nguyễn Thị Hoàng Nhung

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up