HTTL VĨNH PHƯỚC - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 17/09/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Vĩnh Phước
  Chủ đề: CỦA LỄ CẢM TẠ
  Kinh Thánh: Thi Thiên 100: 1-5
  Câu gốc: Thi Thiên 50:14
  " Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí cao."
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận - P.TTQ-TLH.HTTL.VN
  Chủ lễ: Mục sư Nguyễn Công Nghĩa - QNHT

  Thể loại : Khánh Hòa

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up