HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 17/09/2023

HTTLVN

1 tuần trước đây

 • Đề tài: “Dâng gì cho Chúa ?”
  Kinh Thánh: Thi-thiên 116:12
  “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn-lành mà Ngài đã làm cho tôi ?"
  Diễn giả: TĐ. Đổng Ngọc Hải
  Hướng dẫn: CS. Mã Quốc Lợi

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up