HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 24/09/2023

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Chủ đề: TIN và BIẾT
  Kinh Thánh: Giăng 6:66-71
  “68 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời;
  69 chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời.” Giăng 6:68-69
  Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến
  HDCT: Nhân sự Ka' Nathy Dakrong

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up