HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 01/10/2023

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: HÀNH ĐỘNG CỦA TÌNH YÊU
  Kinh Thánh: Rô-ma 12:13-16
  “Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.”
  Ga-la-ti 6:10
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Lê Thiện Tiên

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up