HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 01/10/2023

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI VIỆC LÀ LÙNG CỦA CHÚA
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 1.10.2023
  Diễn Giả: MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG KHANH - QNHT
  Câu gốc: Luca 10:33-34
  "Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho."

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up