HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 01/10/2023

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 01/10/2023
  HƯỚNG DẪN:TQ. Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
  CHỦ LỄ:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  GIẢNG LUẬN:ĐINH THUẬN - QNHT
  CHỦ ĐỀ:VÍ DỤ VỀ NƯỚC THIÊN ĐÀNG (Phần 1)
  KINH THÁNH:Ma-thi-ơ 13:1-50
  Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. (Ma-thi-ơ 4:17)
  1. Ví dụ về người gieo giống: Kết quả thực sự của
  nước thiên đàng (1-8, 18-23):
  2. Ví dụ về lúa mì và cỏ lùng: Tính kiên trì và sự phân định
  của nước thiên đàng (Mat 13:24-30, 36-43)
  3. Ví dụ về hạt cải và men: Sự lớn mạnh giữa thách thức
  của nước thiên đàng (31-33):
  4. Ví dụ về của báu và ngọc châu: Giá trị vượt trội của
  nước thiên đàng (44-46):
  5. Ví dụ về lưới cá: Sự chọn lọc công chính của
  nước thiên đàng (47-50):

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up