HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 01/10/2023

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • Đề tài: “ĐƯỢC ?”
  Kinh Thánh: Rô-ma 1: 1-23
  “... trong Tin-lành nầy có bày-tỏ sự công-bình của Đức Chúa Trời, bởi đức-tin mà được, lại dẫn đến đức-tin nữa..."
  Diễn giả: MSQN. Phạm Duy Thọ
  Hướng dẫn: CS. Đặng Nguyễn Phú Nguyên

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up