HTTL NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Lễ Cảm Tạ Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HTTL Nguyễn Tri Phương - Chương Trình 1: VIỆC CHÚA DIỆU KỲ - 07/10/2023

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • CHƯƠNG TRÌNH LỄ CẢM TẠ CHÚA
  KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP
  HTTL CH. NGUYỄN TRI PHƯƠNG (LỄ 1)
  Chủ đề: VIỆC CHÚA DIỆU KỲ
  Câu gốc:
  “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va,
  Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.” (Thi-thiên 9:1)
  Diễn giả:
  Mục sư Thái Phước Trường
  Hội trưởng HTTL Việt Nam
  HDCT: Chấp sự Trần Văn Dương
  Thời gian: 08g30, thứ Bảy, 07.10.2023
  #ntpchurch #ViecChuaDieuKy

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up