HTTL HẢI CHÂU - Chương trình thờ Phượng Chúa - 29-3-2020

  • Chủ đề: ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG TỂ TRỊ
    Giảng luận: Mục sư Dương Quang Hòa
    Hướng dẫn: Chấp sự Nguyễn Lê Hạnh Trang

    Thể loại : Đà Nẵng

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up