HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 08/10/2023

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: CHẤP SỰ TRONG NHÀ CHÚA
  Kinh Thánh: Công vụ các Sứ đồ 6:1-7
  “Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.” Công-vụ các Sứ-đồ 6:3
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Nhân sự Nguyễn Hữu Thiên Nhân

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up