HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 08/10/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa - Ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành
  Chủ đề "KHÔNG ĐÂU BẰNG GIA ĐÌNH"
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 08/10/2023
  Kinh Thánh nền tảng: Lu-ca 15:11-32
  Câu gốc ghi nhớ:
  “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy." - I Cô-rinh-tô 12:12
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #khongdaubanggiadinh #ngaythanhthieunientinlanh

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up