HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 15/10/2023

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • Chủ đề: TÂM TÌNH PHỤC VỤ
  Kinh Thánh: Giăng 13:1-20
  “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta,
  và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” Ma-thi-ơ 20:28
  Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Quốc Thạnh

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up