HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 15/10/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI VIỆC LẠ LÙNG CỦA CHÚA
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 15.10.2023
  Diễn Giả: MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG KHANH - QNHT
  Câu gốc: I Timôthê 6:6-7
  "Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được."

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up