HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 15/10/2023

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 15/10/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “ĐỨC CHÚA TRỜI QUAN PHÒNG”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 15/10/2023
  “ĐỨC CHÚA TRỜI QUAN PHÒNG”
  Kinh Thánh: Sáng thế ký 37:18-28
  Câu gốc: Rô-ma 8:28
  “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up