HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 15/10/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 15/10/2023
  HƯỚNG DẪN:Uv.Trần Tiến Đạt
  CHỦ LỄ:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  GIẢNG LUẬN:ĐINH THUẬN - QNHT
  CHỦ ĐỀ:DÂNG HIẾN CHO CÔNG VIỆC NHÀ CHÚA
  KINH THÁNH:Xuất Ê-díp-tô ký 36, I Sử ký 29, E-xơ-ra 2, Công vụ 2,4.
  Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. (II Cô 9:7b)
  1. Dân Y-sơ-ra-ên dâng hiến
  để xây dựng đền tạm:
  (Xuất 36: 3-7)
  2. Dân Y-sơ-ra-ên dâng hiến
  để xây dựng đền thờ:
  (I Sử ký 29:1-9, 14-16)
  3. Dân Y-sơ-ra-ên dâng hiến
  để tái thiết đền thờ:
  (E-xơ-ra 2:68-69; 3:5)
  4. Hội thánh đầu tiên dâng hiến
  cho công việc Chúa:
  (Công vụ 2:44-45; 4:32-37)
  - Các khoản dâng hiến trên ngoài thuế 1/10 mà dân sự phải nộp.
  - Con cái Chúa có trung tín dâng 1/10 cho Chúa và các khoản dâng lạc hiến khác không?
  - Sự dâng hiến của Hội Thánh Chúa tại HT. Phan Thiết mạnh hay yếu?
  - Trong sự điều hành và phát triển của Hội Thánh, có sự đóng góp của chúng ta và gia đình chúng ta không?
  - Khi hát tôn vinh Chúa, chúng ta có thực hành lời mình đã hát không?
  - “Dư mới dâng” hay “Dâng mới dư”?
  - Chúng ta là nhà quản trị trung tín với Chúa hay là quản gia bất trung?

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up