HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 15/10/2023

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Đề tài: “TÔN QUÍ”
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 20: 1 - 16; Giăng 12: 23 - 26
  “...nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn-quí người"
  Diễn giả: MSQN. Phạm Duy Thọ
  Hướng dẫn: CS. Trần Kim Phụng

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up