HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 22/10/2023

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 22/10/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “ÂN SỦNG DƯ DẬT”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 22/10/2023
  “ÂN SỦNG DƯ DẬT”
  Kinh Thánh: Thi Thiên 145:1-21
  Câu gốc: Thi Thiên 145:15-16
  “Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì.
  Chúa sè tay ra, Làm cho thỏa nguyện mọi loài sống..”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up