HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 22/10/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Chủ đề: CÙNG XÂY SỬA
  Kinh Thánh: Nê-hê-mi 2:20a
  “Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại.” Nê-hê-mi 2:20a
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Trầm Hải Âu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up