HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/10/2023

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề: GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC ƠN
  Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 1:3-11
  “Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa.” 2 Cô-rinh-tô 1:11
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - PT QNHT
  HDCT: Chấp sự Lê Thị Thành Lập

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up