HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/10/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: THÁNH LỄ BÁP TEM
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 29.10.2023
  Diễn Giả: MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HƯNG
  Câu gốc: Mác 16:16
  "Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt."

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up