HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/10/2023

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 29/10/2023
  HƯỚNG DẪN:Uv. Lê Trần linh Quang
  CHỦ LỄ:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  GIẢNG LUẬN:ĐINH THUẬN - QNHT
  CHỦ ĐỀ:VÍ DỤ VỀ NƯỚC THIÊN ĐÀNG (Phần 2)
  KINH THÁNH:Ma-thi-ơ 18 -25
  Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. (Ma-thi-ơ 7:21)
  1.Ví dụ về vị vua tính sổ:Thiên đàng, nơi bày tỏ tình yêu và sự tha thứ: (Mat 18:23-35)
  2. Ví dụ về người làm công trong vườn nho:Ân điển của nước thiên đàng (20:1-16)
  3. Ví dụ về tiệc cưới: Thiên đàng, cơ hội chomọi người (22:1-14):
  4. Ví dụ về 10 người nữ đồng trinh: Thiên đàng dành chonhững người chuẩn bị sẵn sàng (Mat 25:1-13)
  5. Ví dụ về các ta lâng:Thiên đàng dành cho những người siêng năngvà trung tín: (Mat 25:14-30)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up