HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/10/2023

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • Đề tài: “CHIA ...”
  Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:11 - 17
  II Cô-rinh-tô 8: 2 - 3
  II Cô-rinh-tô 9: 6 - 7
  "Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra"
  Diễn giả: MSQN Phạm Duy Thọ
  Hướng dẫn: CS. Mã Quốc Lợi

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up