HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/11/2023

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Đề tài: “TRUNG TÍN RAO GIẢNG TIN LÀNH”
  Kinh Thánh: Công vụ 10: 11 - 17
  "Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chảng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ."
  Diễn giả: MSQN Phạm Duy Thọ
  Hướng dẫn: CS. Lê Thanh Thiên

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up