HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/11/2023

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: HẦU VIỆC CHÚA
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 5.11.2023
  Diễn Giả: MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG KHANH - QNHT
  Câu gốc: Hê-bơ-rơ 9:14
  "Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!."

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up