HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/11/2023

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • Chủ đề: "GIĂNG BÁP-TÍT, ÔNG LÀ AI?"
  Kinh Thánh: Giăng 1:19-34
  “Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai?"Giăng 1:19
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa – Phụ tá QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Khắc Cường

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up