HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/11/2023

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • Chủ đề: SỐNG THOẢ LÒNG
  Kinh Thánh: Giăng 1:19-34
  “...vì tôi đa tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng Thoả lòng ở vậy" Phi-líp 4:11b
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó TTQ HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Minh Triết

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up