HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/11/2023

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề "THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY"
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 19/11/2023
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Thiên Phước
  Kinh Thánh: Ê-sai 6:1-7
  Câu gốc "Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!" - Ê-sai 6:3
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #thanhthaythanhthaythanhthay

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up