HTTL PHÚ THỌ HÒA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/11/2023

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • Chủ đề: GIA-CỐP THỜ PHƯỢNG CHÚA
  Kinh thánh: Sáng-thế-ký 35:1-15
  Câu gốc: Sáng-thế-ký 35:14-15
  Giảng luận: Thầy Võ Hương Nam

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up