HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/11/2023

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: CHỌN THẦN QUYỀN HAY QUÂN CHỦ
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 19.11.2023
  Diễn Giả: MỤC SƯ TRẦN LONG QUANG
  Câu gốc: Các Quan Xét 2:18
  "Vả, khi Đức Giê-hô-va dấy lên các quan xét cho Y-sơ-ra-ên, thì Đức Giê-hô-va ở cùng quan xét đó, và trọn đời quan xét, Ngài giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay kẻ thù nghịch mình; vì Đức Giê-hô-va lấy lòng thương xót họ tại cớ những tiếng rên siết mà họ thở ra trước mặt những kẻ hà hiếp và làm tức tối mình."

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up