HTTL TÔ HIẾN THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 07/06/2020

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành
  Chương Trình Thờ Phượng - Chúa nhật 07-06-2020
  Chủ đề: KINH MẾN VÀ VÂNG LỜI CHÚA
  Câu Gốc: Phục Truyền 6:5
  Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.
  Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
  HDCT: Chấp sự Lâm Văn Quang
  Website: httltohienthanh.org
  Facebook: www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up