HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/11/2023

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 26/11/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “LÃNH ĐẠO TRONG HỘI THÁNH”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 25/11/2023
  “LÃNH ĐẠO TRONG HỘI THÁNH”
  Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 5:1-7
  Câu gốc: I Phi-e-rơ 5:3
  “chẳng phải quản-trị phần trách-nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up