HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 07/06/2020

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Chủ đề: Câu hỏi của Chúa Phục Sinh
  Kinh Thánh: Lu-ca 24:13-26
  “Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đang đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy?" Lu-ca 24:17a
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Minh Triết

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up