HTTL SÀI GÒN - Chương trình truyền giảng - SỰ SỐNG VĨNH HẰNG - 31/05/2020

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thánh nhạc truyền giảng
  Chủ đề: SỰ SỐNG VĨNH HẰNG
  Thời gian: 17h30 Chúa Nhật 31/05/2020
  Diễn giả : Mục sư Nhiệm chức ĐỖ NGỌC HÒA
  Câu gốc: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." - Giăng 3:16
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthanhnhactruyengiang #susongvinhhang

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up