HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 17/12/2023

HTTLVN

6 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 17/12//2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “VUA THÁNH GIÁNG TRẦN”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 17/12/2023
  “VUA THÁNH GIÁNG TRẦN”
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-25
  Câu Gốc: Lu-ca 2:10-11
  “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Ghi rõ họ tên người dâng và nội dung khoản dâng.

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up