HTTL HÒA MỸ - CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÁNG SINH - ĐẤNG CỨU THẾ - 24/12/2023

HTTLVN

6 tháng trước đây

 • CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM ĐỨC CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH NĂM 2023 - Chúa nhật 24.12.2023
  Chủ đề: ĐẤNG CỨU THẾ
  Kinh thánh: Lu-ca 2:1-20
  "Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa."
  Chủ lễ & Giảng luận: Mục sư Võ Hoàng Phong, Quản nhiệm
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Hữu Tâm, Thư ký Hội thánh

  Thể loại : Đà Nẵng

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up