HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 24/12/2023

HTTLVN

6 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 24/12/2023 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “TÔN THỜ CHÚA GIÁNG SINH”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 24/12/2023
  “TÔN THỜ CHÚA GIÁNG SINH”
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:1-12
  Câu Gốc: Rô-ma 12:1
  “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em..”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Ghi rõ họ tên người dâng và nội dung khoản dâng.

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up