HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/01/2024

HTTLVN

5 tháng trước đây

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA & HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN | CHÚA NHẬT 21/01/2024 | HTTL PHAN THIẾT
  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 21/01/2024
  HƯỚNG DẪN:Uv. LÊ TRẦN LINH QUANG
  CHỦ LỄ:MS.ĐINH THUẬN - QNHT
  Giảng Luận:MS ĐINH THUẬN - QNHT
  CHỦ ĐỀ: NGƯỜI BẢO VỆ CÔNG VIỆC NHÀ CHÚA
  KINH THÁNH: : II Sử ký 22:10 -23:1-21

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up