HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/01/2024

HTTLVN

5 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 21/01/2024 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 Chúa Nhật 21/01/2024
  “ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG”
  Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 28:15
  “Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi..”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up