HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 04/02/2024

HTTLVN

4 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 04/02/2024 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “CƠ ĐỐC NHÂN VỚI TẾT CỔ TRUYỀN”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 Chúa Nhật 04/02/2024
  “CƠ ĐỐC NHÂN VỚI TẾT CỔ TRUYỀN”
  Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-2
  “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào..”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up