HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - Năm Mới 2024 - 10/02/2024

HTTLVN

4 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] TẾT ÂM LỊCH – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “NĂM MỚI – TRÔNG ĐỢI CHÚA TỪNG NGÀY”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  9h00 Thứ bảy 10/02/2024 – TẾT ÂM LỊCH
  “NĂM MỚI – TRÔNG ĐỢI CHÚA TỪNG NGÀY”
  Kinh Thánh: Thi Thiên 25:4-5
  “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài.
  Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; Hằng ngày tôi trông đợi Ngài.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up